Örter (utom orkidéer)

Dvärgkämpar

Vetenskapligt namn: Plantago tenuiflora

Förekomst: Mindre allmän

Dvärgämpar är lätt att missa eftersom den är så liten, knappast högre än fem centimeter, men oftast betydligt lägre. Den växer på naken, kalkrik jord i kanten av små grunda alvarvätar som torkar ut under sommaren. 

Dvärgkämpar blommar tidigt och överlever uttorkningen under sommaren som frö vilka gror under hösten. Den lilla bladrosetten överlever infrusen i isen redo för nästa vår.

Dvärgkämpar förekommer endast på Öland. Artens närmast förekomster finns i Ungerns och Sydrysslands stäpper.

Den finns främst på södra Öland men förekommer även på några lokaler på norra Öland. Den saknas på mellersta Öland.

Här kan du se utbredningen på Öland (Artportalen)

Artnamnet tenuiflora kommer av latinets tenuis (smal, späd) och flos (blomma) och syftar på de små blomaxen.

I den svenska rödlistan är dvärgkämpar klassad som nära hotad.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO