Örter (utom orkidéer)

Fältmalört

Vetenskapligt namn: Artemisia campestris

Förekomst: Allmän

Fältmalört växer på torra sandiga eller grusiga, kalkrika marker, som torrbackar, hedar och berg. Den är vanlig på Öland och Gotland och i andra kalkrika områden, men förekommer sällsynt även i mindre kalkrika trakter i Sydsverige. Det är den talrikaste malörten på alvar och hällmarker. 

Det är en ganska lågväxt, kal ört med finflikade, mörkgröna blad och uppstigande rödbruna blomstjälkar.

Fältmalört blommar från juli till september, främst i augusti. Blomkorgarna är små och sitter i glesa greniga klasar, de har gula blommor 

Fältmalört känns igen på de finflikiga bladen med trådsmala, nästan trinda bladflikar, och de långa uppstigande rödbruna stjälkarna.

Artnamnet campestris kommer av latinets campus (fält) och betyder 'växer på fält'. Släktnamnet Artemisia kommer av Artemis, som bland annat var barnbördens gudinna. Namnet syftar på att flera arter använts som örtmedicin vid olika kvinnosjukdomar.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb