Örter (utom orkidéer)

Färgkulla

Vetenskapligt namn: Cota tinctoria

Förekomst: Allmän

Färgkulla är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på torra, öppna marker, framförallt i kalkrika områden, vanligen hittar man den i vägkanter och på banvallar. Färgkulla blommar från juni till september.

På Öland var den under 1800-talet endast känd från Västra landborgens grusiga och sandiga sluttningar på mellersta delen av ön. Först efter omkring 1910 spred den sig över ett större område.

Dess världsutbredning omfattar de kontinentala delarna av Europa, Västasien samt mellersta och östra medelhavsområdet. Den är även i sen tid införd till Nordamerika.

Färgkulla odlas ibland som prydnadsväxt och det finns flera olika namnsorter. Den är en välkänd färgväxt som ger gul färg. Växten har kramplösande och menstruationsbefrämjande egenskaper. I Nordamerika har oljan från fröna använts mot öronproblem och dövhet.

Artnamnet tinctoria kommer av latinets tingere (färga), tinctus (färgad) och syftar på att arten kan användas för färgning.

Färgkulla hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb