Örter (utom orkidéer)

Flocksvalting

Vetenskapligt namn: Baldellia ranunculoides

Förekomst: Mindre allmän

Flocksvalting är en lågväxt, flerårig ört med en upprätt stjälk som blir omkring två decimeter hög. Flocksvalting blommar från juni till augusti, blommorna sitter på raka blomskaft i en eller två toppställda, fåblommiga flockar. Kronbladen är vita, eller ibland med rosa ton, och har en gul fläck vid basen. Den är ofta småväxt och kan vara lätt att förbise då den inte blommar.

Flocksvalting är sällsynt och förekommer endast i Skåne och Halland, samt på Öland och Gotland. Tidigare fanns den även i andra sydsvenska landskap men har försvunnit på grund av utdikning, igenväxning och minskande bete. Den växer i grunt vatten på slammig eller dyig sand i kalktrakter, till exempel i alvarvätar och på sjöstränder. Den uthärdar växlande vattenstånd.

Flocksvalting är en värmeälskande växt som har subatlantisk och mediterran utbredning. 

Artnamnet ranunculoides kommer av Ranunculus, vilket är det vetenskapliga namnet på släktet smörblommor, samt latinets -oides (liknande). Namnet betyder smörblommeliknande och syftar på fruktsamlingens likhet med smörblommornas. Släktnamnet Baldellia hedrar den italienske greven Bartolomeo Bartolini-Baldelli som levde på 1800-talet.

 

Flocksvalting hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb