Örter (utom orkidéer)

Gökblomster

Vetenskapligt namn: Lychnis flos-cuculi

Förekomst: Tämligen allmän

Gökblomster är vanlig i Syd- och Mellansverige men förekommer också sällsynt längre norrut. Den växer på fuktig mark, till exempel i diken och fuktängar. 

Det är en ganska spenslig, högväxt ört som kan bli upp till sju decimeter hög. Stjälken är ofta något klibbig under lederna. Gökblomster blommar i juni-juli. Gökblomster känns lätt igen på sina stora rosa blommor med djupt fyrflikade kronblad. 

Artnamnet flos-cuculi betyder gökblomma eller gökblomster och kommer av latinets flos (blomma) och cuculus (gök). Växten är ofta besökt av spottstritarnas larver som är inklädda med skum, i folkmun kallades skumsamlingarna för gökspott och en del författare anser att detta givit upphov till namnet gökblomster. Släktnamnet Lychnis kommer av grekiskans lychnos (lampa). Namnet användes redan av Theofrastos, 300 f. Kr, om en växt med lysande blommor.

Gamla namn på gökblomster är gökegräs, göklysing, göklykta och guckuråg.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb