Örter (utom orkidéer)

Gul fetknopp

Vetenskapligt namn: Sedum acre

Förekomst: Allmän

Gul fetknopp växer på hällmarker och grusalvar. Den är till skillnad från vit fetknopp inte kalkbunden. Den bildar kuddar av tätt sittande blommor i juni-juli. Utbredningen omfattar hela Europa utom de nordlgaste delarna.

Gul fetknopp användes i äldre tid som ett medel mot skörbjugg och frossa, samt till att läka sår.

Artnamnet acre kommer av latinets acris (bitter) och syftar på växtens beska smak. Den är även kallad bitterknopp och munkpeppar genom sin bittra smak. Släktnamnet Sedum användes redan av romaren Plinius. Ordet kan vara bildat av latinets sedere (mildra) och syfta på vissa arters användning som läkeörter.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb