Örter (utom orkidéer)

Gulkronill

Vetenskapligt namn: Hippocrepis emerus

Förekomst: Sällsynt

Gulkronill är en lågväxt, lövfällande buske som kan bli upp till sex decimeter hög. Blomning sker i juni. Den växer i soliga, sommarvarma buskage och lågskogar, mestadels på sprickig kalksten. Den förekommer enast på Öland och Gotland samt i Sydnorge på tre platser. Dessa populationer är helt isolerade från huvudutbredningen i Sydeuropa.

Släktnamnet Hippocrepis kommer av grekiskans hippo (häst) och krepis (sko), hästsko, vilket syftar på fruktbaljornas form.

Två lokaler där du kan hitta den är Ekelunda hasselkarst och Nunnedalen (strax innanför den mellersta parkeringen vid den övre stigen).

Här kan du se en utbredningskarta från Artportalen

Gulkronill är fridlyst. Den är rödlistad och bektraktas som hänsynskrävande.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb