Örter (utom orkidéer)

Gullusern

Vetenskapligt namn: Medicago sativa ssp. falcata

Förekomst: Allmän

Gullusern är vanlig bara på Öland och Gotland, men förekommer också sparsamt eller sällsynt i övriga Syd- och Mellansverige. Den växer på torr gräsmark, till exempel på ängar och i vägkanter. Den är kulturgynnad men anses vara ursprunglig på Öland och Gotland. 

Den nära släktingen blålusern (ssp. sativa) odlas ofta som vallväxt och förekommer ganska ofta förvildad på kulturmark. Blålusern kommer ursprungligen från sydvästra Asien. Blålusern och gullusern (ssp. falcata) kan tillsammans ge en fertil avkomma som kallas mellanlusern som har gröna blommor.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb