Örter (utom orkidéer)

Gullviva

Vetenskapligt namn: Primula veris

Förekomst: Allmän

Gullviva förekommer i Syd- och Mellansverige. Den växer i ängsmark, gräsmark och i skogar på mullrik mark, och föredrar kalkrika jordar. Gullviva hör till det gamla odlingslandskapet.

Bladen sitter i en basal rosett och därför trivs gullvivan bäst i låg vegetation och den missgynnas då omgivande vegetation blir för högväxt.

Gullviva blommar i maj-juni, eller "från svalans ankomst till granens blomning" som Linné skriver. Efter blomningen reser sig blomskaften så att de vid fruktmognaden står rakt upp. 

Blommorna användes förr till att färga brännvin och snus och man har också gjort vin, så kallat oxläggevin, på blommorna. Späda blad har använts till sallad.

Artnamnet veris kommer av latinets ord för årstiden vår. Namnet oxlägg är känt sedan medeltiden. Vissa av gullvivans äldre svenska synonymnamn används idag på ett par arter orkidéer, nämligen Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar. Släktnamnet Primula kommer av latinet primus (den förste) och syftar på att arterna blommar tidigt. Ordet viva är ett gammalt fornnordiskt ord för huva, luva eller hätta. Man har också liknat blommorna vid gula byxor. 

Gullvivans medicinska verkan är främst slemlösande och svettdrivande. Under andra världskriget kunde man t ex köpa slemlösande Veris-tabletter.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb