Örter (utom orkidéer)

Klätt

Vetenskapligt namn: Agrostemma githago

Förekomst: Sällsynt

Klätt eller åkerklätt är idag mycket sällsynt och förekommer i stort sett endast på Öland och Gotland, samt i södra Skåne. Den var förr en vanlig syn i höstsådda åkrar och kunde ofta vara ett besvärligt ogräs i åkrar med råg och korn. Genom effektiv frörensning och ogräsbekämpning har den nu nästan helt försvunnit. I äldre tiders tröskning var det svårt att rensa bort klättens frön, vilka följde med till nästa utsäde. Klättens frön förlorar snabbt sin grobarhet i marken och är därför beroende av ett årligt tillskott av frön i marken, vilket gör den myckert sårbar.

Man kan idag få se klätt där man tillämpar gamla odlingsmetoder som tillåter klättens frön att spridas. Den växer i rågåkrar, samt på vissa platser även i vägkanter och soliga slänter. Blomning sker strax efter midsommar.

Redan från stenåldern är klätten känd i Europa och har spritts vida omkring med människans odling. Dess ursprungliga hemort är troligen östra medelhavsområdet.

Klättfrön innehåller giftiga så kallade saponiner, som ger mjöl en besk, oangenäm smak. Den har även haft en användning inom folkmedicinen, i huvudsak mot spetälska och gulsot.

Artnamnet githago var ett växtnamn hos romaren Celsus. Släktnamnet Agrostemma kommer av grekiskans agros (åker, fält) och stemma (krans).

Klätt är strakt hotad i Sverige.

ARTFAKTA

Klätt hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb