Örter (utom orkidéer)

Knytling

Vetenskapligt namn: Herniaria glabra

Förekomst: Allmän

Knytling växer tätt tryckt till marken. Det är en gulgrön ört med oansenliga grönaktiga blommor. Den är ganska vanlig i södra och mellersta Sverige och växer på öppen, sandig eller grusig mark.

Knytling blommar från juni till september.

Knytling har förr använts som läkeväxt, bland annat mot bråck. Den innehåller saponiner och har milt kramplösande, antiseptisk och urindrivande verkan.

Artnamnet glabra kommer av latinets glaber (kal, glatt). Släktnamnet Herniaria kommer av latinets hernia (bråck), vilket anses syfta på dess användning som läkeväxt.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb