Örter (utom orkidéer)

Kornvallmo

Vetenskapligt namn: Papaver rhoeas

Förekomst: Tämligen allmän

Kornvallmo är vanlig i Skåne och på Öland och Gotland, men den förekommer också sällsynt i andra delar av Syd- och Mellansverige.

Den växer som ogräs på odlad jord, men även på ruderatmark och i vägkanter. Den var förr ett vanligt åkerogräs, men med modernare jordbruk har den minskat.

Kornvallmo blommar från juni till augusti 

Blommorna har sedan årtusenden använts som milt lugnande medel. De har även slemlösande verkan och kan hjälpa mot bl a luftrörsbesvär. Man kan göra te på kronbladen eller, som i folkmedicinen förr, framställa en vallmosirap. Man har använt den röda färgen i blommorna för att färgsätta vin och mediciner. 

Kornvallmo är känd redan under medeltiden. Den är ursprungligen från östra medelhavsområdet.

Artnamnet rhoeas kommer av grekiskans rhoias som var namn på en vallmo hos Theofrastos, 300 f. Kr. Släktnamnet Papaver användes som namn på opievallmo av Plautus.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb