Örter (utom orkidéer)

Krissla

Vetenskapligt namn: Inula salicina

Förekomst: Mindre allmän

Växer på öppen, mager, kalkhaltig, något salin mark; ängar, betesmarker, snår, skogsbryn, strandängar, hällmarker, vägrenar.

Källa: Nordens Flora

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO