Örter (utom orkidéer)

Liten blåklocka

Vetenskapligt namn: Campanula rotundifolia

Förekomst: Allmän

Liten blåklocka är vanlig i hela landet, den växer på öppna, torra marker. Den blommar från juli till september med hängande blommor i greniga klasar. Den växer ofta i glesa tuvor med veka uppstigande stjälkar och blir bara ett par decimeter hög. De nedre bladen är rundade medan de övre är långsmala. 

Artnamnet rotundifolia kommer av latinets rotundus (rund) och folium (blad), namnet syftar på de nedre bladen. Släktnamnet Campanula är en diminutiv form av latinets campana (klocka) och betyder liten klocka.

 

Liten blåklocka hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb