Örter (utom orkidéer)

Majsmörblomma

Vetenskapligt namn: Ranunculus auricomus

Förekomst: Allmän

Majsmörblomma är en tämligen lågväxt, flerårig ört med mer eller mindre förkrympta kronblad. Stjälkarna är sparsamt greniga och har smala, djupt delade, oskaftade stjälkblad. Vid basen av stjälken sitter ett fåtal skaftade basalblad med njurlik eller hjärtlik omkrets och som i varierande grad är uppflikade, ofta med tre till fem huvudflikar.

Majsmörblomma blommar vanligen tidigt, i april-maj. Blommorna har talrika gula ståndare. De gula kronbladen är ofta mer eller mindre förkrympta och kan ibland saknas helt.

Majsmörblomma är inte en art, utan ett samlingsbegrepp för ett par hundra apomiktiska så kallade småarter vilka sätter frö utan befruktning. 

Majsmörblomma förekommer i nästan hela landet, men är vanligast i Syd- och Mellansverige. Den växer i flera olika typer av miljöer, bland annat i lundar, ängar och skogsbryn. 

Artnamnet auricomus betyder guldhårig och kommer av latinets aurum (guld) och coma (hår). Släktnamnet Ranunculus kommer av latinets rana (groda) och skulle kunna syfta på att många arter lever i eller nära vatten. Namnet användes redan av Plinius (70 e. Kr.).

Majsmörblomma hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb