Örter (utom orkidéer)

Majviva

Vetenskapligt namn: Primula farinosa

Förekomst: Tämligen allmän

Majviva är en av kalkfuktängarnas karaktärsväxter. Den blommar i maj och en bit in i juni. Arten är bara vanlig på Öland och Gotland, men finns sparsamt upp till Jämtland. Den finns i två varianter: en kortvuxen och en högvuxen. Världsutbredningen omfattar syd- och mellaneuropas kalktrakter samt Baltikum och Alperna.

Artnamnet farinosa kommer av latinets farina (mjöl) och syftar på bladens vitmjöliga undersidor. På Öland kallas den lammalök, rödviva och gökblomma. Den malda roten ska i gamla tider ha använts vid brödbak.

Majviva är klassad som nära hotad i Sverige.

På Öland kallas den lammalök eller gökabyxor (även gullviva kallas så)

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO