Örter (utom orkidéer)

Mandelblomma

Vetenskapligt namn: Saxifraga granulata

Förekomst: Allmän

Mandelblomma är vanlig över hela Öland på ängar och betesmarker. Den blommar i maj-juni. Enligt Linné börjar den blomma vid svalans ankomst. Den kan blomma i stor mängd och göra marken vit. Den är en av få bräckor som finns allmänt i södra Sverige, från Skåne till Gästrikland, sällsynt längre norrut. Bräckor är annars mer nordliga. Mandelblommans utbredning är i övrigt huvudsakligen mellaneuropeisk. 

Linné angav att den på Öland kallas hållsknoppar och att dess svenska namn var stenbräcka. 

Artnamnet granulata kommer av latinets granulum (korn) och syftar på artens underjordiska groddknoppar. Svenska namnet mandelblomma kommer av att nyutslagna blommor har en svag mandeldoft. En annan uppgift anger att namnet kommer av örtens mandelfomade groddknoppar. Släktnamnet Saxifraga kommer av latinets saxum (sten) och frangere (bryta, bräcka). Namnet syftar på att extrakt av bräckor ansågs kunna bota njursten.

 

 

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO