Örter (utom orkidéer)

Martorn

Vetenskapligt namn: Eryngium maritimum

Förekomst: Sällsynt

Martorn är en blågrå, tornig, flerårig havsstrandsväxt som finns vid Medelhavet och Atlanten. Den är sällsynt och förekommer sparsamt på sandstränder vid havet från Bohuslän till Gotland och Öland. På Öland finns den vid nordvästra Ölands sandstränder.

Martorn blommar i juli-augusti med små blåaktiga blommor. Blommorna sitter samlade i nästan runda huvuden. Martorn liknar mest en tistel men de egentliga tistlarna hör dock till en annan växtfamilj.

Första fynduppgift är från år 1741 då Linné hittade arten på Öland "wid Byrums sand ofwan för Horns Ladugård, på Hafsstranden".

Artnamnet maritimum kommer av latinets mare (hav) och syftar på att arten växer vid havet. Släktnamnet Eryngium användes redan av Theofrastos, 300 f. Kr. om en tornig medicinalväxt.

Släktet har omkring 230 arter, bara arten martorn är inhemsk i Sverige. Flera andra arter av martornar odlas som prydnadsväxter, 

 

Martorn hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb