Örter (utom orkidéer)

Nagelört

Vetenskapligt namn: Draba verna

Förekomst: Allmän

Nagelört är liten ettårig ört som blommar tidigt och ofta växer i stora mängder på öppna, torra marker. Den blir vanligen bara ett par centimeter hög och har bladen samlade i en liten rosett vid marken. Den kan täcka marken nästan som ett lager tunn snö.

Nagelört förekommer ända upp till Jämtland, men är bara vanlig upp till Uppland. 

Artnamnet verna kommer av latinets ver (vår) och syftar på blomningstiden. Nagelört kallas också för vårälskling. Namnet rågblomma eller vårrågblomma kommer av att den genom sin blomning visade att det var dags att så råg.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb