Örter (utom orkidéer)

Nicktistel

Vetenskapligt namn: Carduus nutans

Förekomst: Tämligen allmän

På Öland förekommer nicktistel ofta vid vägkanter. Den saknas från Vickleby och söderut. Annars förekommer ganska sällsynt i södra Sveriges kalktrakter och växer på torra backar och i vägkanter. Den är kvävegynnad och kan uppträda som ogräs i hårt betade hagar. 

Nicktistel blommar från juli till september. Den känns igen på sina stora blomkorgar som lutar nedåt när de är utslagna. Blommorna är rödvioletta och doftar mysk, särskilt på kvällen.

Artnamnet nutans betyder nickande och syftar på de lutande blomkorgarna. Släktnamnet Carduus användes om en tistel redan av Vergilius.

 

Nicktistel hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb