Örter (utom orkidéer)

Pukvete

Vetenskapligt namn: Melampyrum arvense

Förekomst: Tämligen allmän

Pukvete förekommer sällsynt på sandig mark i Syd- och Mellansverige. På Öland är den vanligare. Den var förr ett ganska vanligt åkerogräs, men har under senare år minskat i antal. Den kan dock fortfarande vara mycket talrik där den förekommer. Pukvetet är en halvparasit.

Linné skriver att den "Wäxer på Gotland och Öland allmänt i Åkrarne. Denna har jag ock sedt wäxa allmän med sina härliga ax, bland säden på Skåne slät".

Pukvete blommar från juni till augusti.

Artnamnet arvense kommer av latinets arvum (åker) och syftar på att den oftast växer i åkrar. Svenska namnet pukvete kommer av det fornsvenska puke som betyder 'ond ande' och vete. Namnet syftar på att inblandning av fröna, som liknar vetekorn, i säden ger brödet en blåaktig färg och besk smak. Pukvetet innehåller giftet aucupin, som kan förorsaka diarré, huvudvärk och yrsel.

Släktnamnet Melampyrum kommer av grekiskans melas (svart) och pyros (vete), namnet användes om ett åkerogräs redan av Theofrastos, 300 f. Kr.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb