Örter (utom orkidéer)

Ramslök

Vetenskapligt namn: Allium ursinum

Förekomst: Sällsynt

Ramslök är en flerårig växt som växer i stora bestånd i fuktiga lundar. På sådana platser kan man känna en stark löklukt. Den blommar i maj-juni. På Öland finns den endast på några platser. Den växer sällsynt upp till mellersta Sverige och har i övrigt en mellaneuropeisk utbredning.

Artnamnet ursinum kommer av latinets ursus (björn) med oklar syftning. Ordet rams är ett indoeuropeiskt växtnamn med betydelsen lök som går igen i namnen på arterna i släktet ramsar (Polygonatum). Det är ett av de äldsta växtnamn vi känner.

Ramslök har ett ursprung som klosterväxt i medeltiden. Den har använts i humlegårdar för att hålla rent från ogräs. Mullvadar och råttor påstås sky ramslöken. Om korna äter ramslöken luktar mjölken lök. Den används i matlagningen och tidigare även som läkeväxt.

 

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb