Örter (utom orkidéer)

Röd getväppling

Vetenskapligt namn: Anthyllis vulneraria ssp. vulneraria var. coccinea

Förekomst: Allmän

I södra Sverige finns getväppling ganska vanligt förekommande. Den har gula blommor och blir 15-20 cm hög. På ett fåtal torra, kalkrika marker i sydöstra Sverige finns en underart till getväppling: liten getväppling, som i blomfärgen varierar i gult över orange till purpurrött och är lågvuxen. De med röda blommor har fått ett eget namn: röd getväppling och är en s k varietet av denna liten getväppling. Den finns endast på Öland och Gotland.

 

Röd getväppling hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb