Örter (utom orkidéer)

Rödmire

Vetenskapligt namn: Lysimachia arvensis

Förekomst: Allmän

Rödmire tillhör den äldre ogräsfloran på åkrar och i trädgårdsland. Den växer mest på kalkhaltig, näringsrik, lerig jord i kusttrakter. Den påträffas i åkrar och på annan kulturmark, på stränder och även på Ölands och Gotlands alvar. 

Rödmire är en vanligen nedliggande, kal, ettårig ört med oftast röda blommor. Någon gång är blommorna blå. Blommorna är bara öppna på dagen, vid vackert väder. Därför kallas den för Lata Lisa eller Latlisa. Den blommar hela sommaren. Frukten är en klotrund lockkapsel. På undersidan är bladen brunprickiga.

Rödmire innehåller saponin som kan verka irriterande på huden. Enligt gammal hävd skulle den skydda  mot onda makter och kunna förjaga melankoli och mentala åkommor.

Artnamnet arvensis kommer av latinets arvum (åker) och betyder 'växer i åkrar'.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb