Örter (utom orkidéer)

Saltnarv

Vetenskapligt namn: Spergularia marina

Förekomst: Allmän

Saltnarv är vanlig på havsstränder i södra och mellersta Sverige, men den förekommer sparsamt ända upp i Norrbotten. Den växer främst i den nedre delen av landstranden på skyddade, långgrunda ängsstränder. Marken är tidvis översvämmad, salthaltig, näringsrik finjord eller nedbruten tångavlagring.

Saltnarv är en vanligen nedliggande, köttig, ett- eller tvåårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Stjälkarna är plattade, och kala eller något körtelhåriga upptill. Bladen är halvtrinda, bara en till två centimeter långa. Saltnarv blommar under sommaren och hösten med små, vita eller rosa blommor. Blommorna har bara fem ståndare och de fem kronbladen är vanligen kortare än foderbladen.

Artnamnet marina kommer av latinets mare (hav) och syftar på att den växer vid havet. Släktnamnet Spergularia kommer av Spergula som är det vetenskapliga namnet på släktet spärglar, och betyder 'lik Spergula'.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb