Örter (utom orkidéer)

Sandnarv

Vetenskapligt namn: Arenaria serpyllifolia

Förekomst: Allmän

Sandnarv förekommer i hela Syd- och Mellansverige och är vanlig på torr, sandig eller grusig mark, som vägkanter, torrbackar, åkrar och sandfält. Arten tillhör främst de glesbevuxna, torra betesmarkerna.

Sandnarv är en lågväxt, späd, ettårig ört som kan bli upp till två decimeter hög. Sandnarv blommar från maj till september, blommorna är små och sitter i mer eller mindre yviga knippen. Den har ett Y-grenat växtsätt, där blommorna sitter längst ut på grenarna. Bladen är oskaftade och äggrunda. De spetsiga foderbladen är längre än kronbladen.

Artnamnet serpyllifolia kommer av latinets serpyllum (backtimjan) och folium (blad), vilket syftar på att bladen liknar dem hos backtimjan. Släktnamnet Arenaria kommer av latinets arena (sand) och syftar på att arterna ofta växer på sandig och grusig mark. 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb