Örter (utom orkidéer)

Silverviol

Vetenskapligt namn: Viola alba

Förekomst: Sällsynt

Silverviol är mycket sällsynt och finns i Nordeuropa endast vid Borgholm på Öland. Den växer i skogsbryn och lundar på kalkrik mark. Den börjar blomma tidigt, redan i mars-april.

Första fynduppgift publicerades år 1887. Hur länge silverviolen vuxit vild vid Borgholm är oklart. Möjligen kom den i samband med att Borgholms stad började byggas på 1820-talet. Dess spridningscentrum ligger i stort sett i tätortens centrum.

Utbredningen omfattar främst medelhavsområdet.

Silverviol är fridlyst

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb