Örter (utom orkidéer)

Skatnäva

Vetenskapligt namn: Erodium cicutarium

Förekomst: Allmän

Skatnäva är en lågväxt, ettårig, hårig ört med rosa blommor. Stjälkarna är oftast delvis nedliggande. Den är ganska vanlig i Sydsverige, men förekommer sällsynt ända upp i Norrbotten. Den växer på öppen, torr och gärna sandig, kulturpåverkad mark, som sandbackar och åkrar. Den är känd som ett gammalt ogräs. Den kan också växa på alvaren.

Skatnäva blommar under hela sommaren

Frukterna är karaktäristiska, de ramlar av oöppnade och är långsmala, håriga och har en lång hygroskopisk fruktnäbb. I fuktig väderlek är fruktnäbben nästan rak, men vid torrt väder kröker den sig korkskruvslikt och denna rörelse gör att frukten borras ner i jorden.

Artnamnet cicutarium kommer av Cicuta som är det vetenskapliga namnet på släktet sprängörter från familjen flockblommiga växter. Namnet betyder 'lik Cicuta' och syftar möjligen på bladformen. Släktnamnet Erodium kommer av grekiskans erodios (häger) och syftar på den långa näbblika fruktställningen.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb