Örter (utom orkidéer)

Skogsbingel

Vetenskapligt namn: Mercurialis perennis

Förekomst: Allmän

Skogsbingel är tillhör vårblommorna i lunden. Den börjar blomma lite efter att sipporna börjat blomma och innan löven på träden utvecklats. Den har oansenliga blommor varför den oftast känns igen på sina blad.

Skogsbingel har han- och honblommor på olika plantor. 

Skogsbingel förekommer i södra och mellersta Sverige. Den växer i skuggiga lövskogar på mullrik mark.

Skogsbingel är något giftig. Rötterna innehåller ett blått färgämne som ger dem en svartblå färg vid torkning. Färgen kan utvinnas efter en tid i vatten. Genom kokning kan man erhålla en karmosinröd färg.

Man har ansett den skadlig att äta för boskap. Den kunde ge diarré och ge mjölken en blå färg.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb