Örter (utom orkidéer)

Skogssallat

Vetenskapligt namn: Lactuca muralis

Förekomst: Mindre allmän

Skogssallat är vanlig i södra och mellersta Sverige. Den växer på mullrik mark i skogar, men även i parker och på ruderatmark. 

Skogssallat blommar i juli-augusti.

Artnamnet muralis kommer av latinets murus (mur) och betyder 'som växer på murar'.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb