Örter (utom orkidéer)

Spikvallmo

Vetenskapligt namn: Papaver argemone

Förekomst: Allmän

Spikvallmo är en ettårig vallmo som utmärks av sina röda, ganska smala kronblad och borsthåriga kapsel. Den är vanligen liten och späd, bara upp till fyra decimeter hög, och har styv tilltryckt behåring. Spikvallmo blommar från maj till juli. Blomknopparna är kala eller glest håriga. De fyra kronbladen är rödorange med en svart fläck vid basen och den välvda märkesskivan har vanligen bara fyra till sex märkesstrålar. Fruktkapslarna är något kantiga, långsmala och borsthåriga.

Foto: Stefan Svenaeus

Spikvallmo skiljs från rågvallmo och kornvallmo genom att de senare har kala fruktämnen och kapslar med nästan platt märkesskiva och många märkesstrålar.

Spikvallmo är vanlig i Skåne och på Öland och Gotland, men den förekommer också sällsynt i andra delar av Syd- och Mellansverige. Den växer som ogräs på öppen jord, till exempel i åkrar, vägkanter och på ruderatmarker. Den föredrar sandblandad, kalkfattig lerjord.

Artnamnet argemone var ett grekiskt namn på en vallmo hos Dioskorides. Släktnamnet Papaver användes som namn på opievallmo av Plautus.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb