Örter (utom orkidéer)

Svalört

Vetenskapligt namn: Ficaria verna

Förekomst: Allmän

Svalört är en av de tidigaste vårblommorna. Den blommar i april-maj. Svalört är vanlig i södra Sverige, upp till Uppland och Dalarna, men är sällsynt i nordligaste Sverige. Den växer oftast på mullrik jord, i parker och lundar.

Svalört skiljer sig från de andra smörblommorna genom sina hela blad och stora blommor med många kronblad.

Bladen användes förr, i små mängder, bland grönkål och andra grönsaker om våren. De stora birötterna är som färska skarpa, men blir som äldre mildare. Kokade, torkade och malda kunde de användas till nödbröd. På huden kan den verka irriterande. Inom folkmedicinen har den använts mot vårtor, revorm och reumatiska besvär. Späda blad åts förr mot skörbjugg eftersom den innehåller mycket C-vitamin.

Artnamnet ficaria kommer av latinets ficus (fikon), namnet betyder fikonlik och syftar på artens klubbformade birötter.

En gammal sägen handlar om en svalhona som botade sina ungars blindhet med svalörtens saft. Men det handlar nog om skelört som förr hade namnet svalört.

 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb