Örter (utom orkidéer)

Tandrot

Vetenskapligt namn: Cardamine bulbifera

Förekomst: Allmän

Tandrot är vanlig i Ölands lundar, främst i mellersta, västra och norra delarna. Den blommar i slutet av maj till början av juni. Den har sin huvudutbredning i syd-, mellan, och östeuropa.

Artnamnet bulbifera kommer av latinets bulbus (lök) och ferre (bära), namnet betyder lökbärande och syftar på de löklika groddknopparna som sitter i bladvecken. Det svenska namnet tandrot syftar på den tandlikt knöliga jordstammen.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb