Örter (utom orkidéer)

Tjärblomster

Vetenskapligt namn: Lychnis viscaria

Förekomst: Allmän

Tjärblomster är vanlig i södra och mellersta Sverige, men förekommer sällsynt ända upp i Torne Lappmark. Den växer på öppna, soliga marker, till exempel på torrbackar och i vägkanter. 

Det är en flerårig ört som kan bli upp till fem decimeter hög och som ofta växer i tuvor. Det mest typiska för tjärblomster är att stjälkarna är klädda med ett mörkt, tjärliknande, klibbigt ämne under bladfästena.

Tjärblomster blommar från maj till juli med mörkt rosaröda blommor som sitter i klaselika, ganska glesa knippen. 

Artnamnet viscaria kommer av latinets viscum (lim) och syftar på de klibbiga stjälkarna. Släktnamnet Lychnis kommer av grekiskans lychnos (lampa). Namnet användes redan av Theofrastos, 300 f. Kr, om en växt med lysande blommor.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb