Örter (utom orkidéer)

Tulkört

Vetenskapligt namn: Vincetoxicum hirundinaria

Förekomst: Allmän

Växer på öppen, torr, näringsrik mark, klippor, steniga backar, kalkhällmarker, bryn, strandvallar. .

Stjälkarna kan beredas på samma sätt som lin. 

Tulkörten innehåller en giftig glykosid, som gör den till ett kraftigt kräkningsmedel.  Det latinska namnet vincetoxicum betyder giftbesegrare och tack vare detta namn har den funnits med i talrika recept mot allehanda krämpor. Nyttan den gör härrör dock bara från det att den framkallar kräkning. Roten användes mot pesten och som motgift efter bett av giftiga djur.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb