Örter (utom orkidéer)

Vårärt

Vetenskapligt namn: Lathyrus vernus

Förekomst: Tämligen allmän

Vårärten växer i lundar med lång kontinuitet på frodig, frisk och näringsrik mulljord. Den blommar på våren innan löven på träden slagit ut helt och stängt soljuset ute.

Vårärt hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb