Örter (utom orkidéer)

Vätteros

Vetenskapligt namn: Lathraea squamaria

Förekomst: Mindre allmän

Vätterosen är en parasit som saknar klorofyll. Den är främst knuten till ängslövskogar som har lång kontinuitet som lövbärande. Den blommar i april-maj.

Omkring en halv meter under marken finns en jordstam varifrån det utgår rottrådar, som med sugtappar sätter sig fast i en värdväxts rötter och suger näring. Vanligast är hassel som värdväxt. 

Vätterosen följer hasselns utbredning, vilken går som längst norrut till Dalarna. Världsutbredningen sammanfaller ungefär med ekens.

Artnamnet squamaria kommer av latinets squama (fjäll) och syftar på artens fjälliga stjälk och jordstam. Namnet har den fått av att den liksom vättarna lever större delen av sitt liv under jord. Släktnamnet Lathraea kommer av grekiskans lathraios (dold, hemlig).

Den användes förr inom medicinen och kallades fjällrot. 

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb