Örter (utom orkidéer)

Vitmåra

Vetenskapligt namn: Galium boreale

Förekomst: Allmän

Vitmåra är vanlig från Skåne till Västerbotten, men mindre allmän längre norrut. Den växer i alla slags gräsmarker, i skogsbryn och på torrbackar. På Öland finns den även i fuktängar, hällmarkernas springor, på vittringsjordar och vägrenar.

Vitmåra är en kal ört med styvt upprätt stjälk som kan bli upp till fem decimeter hög. Bladen sitter fyra i krans och är mörkgröna. Vitmåra blommar från juni till september. 

Torkad och pulveriserad rot färgar rött (av bl a alizarin och purpurin). Den finns belagd redan på vikingatiden. Den ger många olika röda färgnyanser. Den innehåller ämne som verkar förtunnande på blodet och ökar genomströmningen av blodet i hudens fina blodkärl. Detta gör den verksam som omslag på värkande muskler, eksem och andra hudirritationer. Garvämnen ger vitmåran en sårläkande effekt.

Artnamnet boreale betyder nordlig. Släktnamnet Galium kommer av grekiskans gala (mjölk). Vissa måror har använts till att sila mjölk vilket kan ha samband med släktnamnet. Det anses också att boskap som betar måror mjölkar bättre.

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb