Stenåsabadet

Stenåsabadet har en fin sandstrand. Där finns också Stenåsa Stugor & Camping. Här finns också fina sjöbodar.

 

Fågellokal

Fågelskådare kommer i riklig mängd på hösten för att se sällsynta östliga arter i träd och buskar. Norr om badet ligger Stenåsa ör som också är en bra fågellokal. I området kan man på våren se rödspov, sydlig kärrsnäppa och skärfläcka.

 

Växtlokal

I "En guide till Ölands växtvärld" nämns Stenåsabadet som en intressant växtlokal. Naturtyper: Betade sjömarker med tokfuktängar, torrängar och vätar. Speciella arter: Östkustarv, strandmaskrosor, grönkulla, göknycklar, rysstarr. Här finns en Google-karta över guidens växlokaler vid Stenåsabadet:

 

Orkidélokal

Markerna vid Stenåsabadet är fina orkidémarker. Här finns göknycklar, Sankt Pers nycklar, Adam och Eva, johannesnycklar, ängsnycklar, brudsporre, krutbrännare och grönkulla.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO