Södra utmossen restaurerad

Av Stefan. Publicerad 12 juni 2021.

Södra utmossen vid Lenstad har under många år växt igen och sly kommit upp. Nu har Länsstyrelsen genomfört ett omfattande gräv- och restaureringsarbete. Man har tagit bort tidigare uppgrävda massor som legat i vallar och röjt bort buskar och sly. Delar av mossen har slåttrats.

En ny observationsplattform i den norra delen av mossen har också byggts.

Du kan läsa mer om Södra utmossen och hitta dit här.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb