Södra utmossen

Fågellokal

Södra utmossen är en fin fågellokal i norra kanten av Stora alvaret. Här finns chans att se arter som årta, skedand och kricka och olika rovfåglar, t ex lärkfalkar. Ibland hörs småfläckig sumphöna och svarttärnor kan vissa år ses jaga insekter över vattenytan. Med lite tur kan ringtrast ses rastande och dvärgbeckasin eller dubbelbeckasin höras spelande en vindstilla och ljummen kväll.

Du kan parker vid en särskilt anlag parkeringsplats när du kommer in i byn. Därifrån går du en grusväg söderut och genom hästhagen. En liten plattform ger dig möjlighet att få bättre överblick över mossen. Kom ihåg att stänga grindar efter dig.

Källa: Infoskylt m m

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb