Skeppssättning
6 platser

En skeppssättning är en stenkrets med formen av ett skepp. Det är en forntida grav, i några fall…

Visa på karta

Gettlinge gravfält

En skeppssättning är en stenkrets med formen av ett skepp. Det är en forntida grav, i några fall från bronsåldern, men flertalet från järnåldern. Bronsålderns skeppssättningar har stora stenblock som står tätt, medan järnålderns mindre stenar står glest.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb