Jordkällare
8 platser

… I början av 1800-talet började bönderna på Öland att odla potatis. Det ledde till behovet av…

Visa på karta

Jordkällare i Skarpa Alby

I början av 1800-talet började bönderna på Öland att odla potatis. Det ledde till behovet av svala, frostskyddade och mörka förvaringsutrymmen. Därför byggdes jordkällare. Dessa placerades antingen i grupper på samfälld mark eller på respektive gårds tomt. 

På norra Öland där gårdarna ligger mer spridda är det sällsynt med jordkällare på gemensam mark; de brukar ligga på den egna tomten. På södra Öland är det vanligt med jordkällare i klungor på samfälld mark.

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO