Anna Rydstedt-stigen

Poeten Anna Rydstedt föddes i Ventlinge 1928. Hon studerade i Lund och arbetade som folkhögskolelärare i bl.a. Eslöv och Stockholm. Hon återvände varje år till födelsegården, som hon också övertog. Hon gav ut åtta diktsamlingar. Anna är begraven vid Ventlinge kyrka. Hennes poesi  är av existentiell och etisk natur med geografisk förankring i hennes hembygd.

Anna Rydstedt-stigen är en litterär stig med diktstolpar och flera konstverk som tolkar dikterna. Stigen börjar vid Ventlinge kyrka. Där finns en informationstavla med foldrar (kan hämtas här) och information om Anna Rydstedt-sällskapet. Längs vägen passerar man hennes grav på kyrkogården och hennes födelsegård varefter stigen fortsätter ner till Kalmarsund. Där stigen vänder finns en rastplats med dikter av Anna Rydstedt.

Källa: Anna Rydstedt-sällskapet

Här finns en Google-karta över stigen

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb