Arbelunda

Arbelunda är en mycket välbevarad radby. Arbelunda är belagd i de medeltida källorna 1460. 1540 bestod byn av fem skatte- och två frälsegårdar. Av ägonamn längre ned mot sjön kan man dra slutsatserna att byn under vikingatid/tidig medeltid haft ett annat läge än den har idag och att byn troligen flyttats till sin nuvarande plats under 1300-talet. Flera av gårdarna är välbevarade med götiska gårdsplaner. Ladulängorna som är uppförda i trä och kalksten, är delvis sammanbyggda mot bygatan men har portskjulen i sina södra gårdslängor. Invid bygatan som leder ned till Kårehamn finns flera små stenmursinhägnader som tidigare varit gödselstäder. Norr om byn finns kvarnbacken med två stubbkvarnar. En fägata med ålderdomlig sträckning går söderut.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Läs mer om byar

Bynamnet skrivs 1465 Arbolunda. Förleden kan syfta på mansnamnet Arni. Efterleden lunda syftar på en trädsamling/dunge.

Källa: Ortnamn på Öland. Göran Hallberg

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb