Näsby prästgård

Den gamla prästgården i Ås socken ligger i Näsby och har i dag privata ägare. Nuvarande byggnad uppfördes 1885. Gården har varit komministerboställe fram till 1918. Åren 1937-1947 användes boningshuset som mellanskola. Ladugårdslängorna omhändertogs 1963 av stiftelsen Näsby Prästgård, som gjorde stora renoveringsarbeten fram till 1982 då Ölands hembygdsförening övertog ansvaret.

Källa: Hus och bybor i Näsby, Enetri och Kärra

En ännu äldre prästgård fanns under medeltiden strax söder om Ås kyrka.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb