Bårbyborgs källa

En källa som ligger strax nedanför landborgskanten. Den kan ha haft en koppling tidigare till Bårby borg.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb