Bjärby i Kastlösa socken

Bjärby är belägen precis nedanför landborgskrönet. Flertalet gårdar ligger väster om bygatan med ladulängor i grå eller vitputsad kalksten mot bygatan. De flesta gårdsanläggningar är mycket välbevarade, där framför allt fägårdsbebyggelsen ger ett ålderdomligt intryck. Mangårdsbyggnaderna är genomgående stora, dels tvåvåningshus av parstugetyp, dels salsbyggnader från 1800-talets senare del under brutet tak eller sadeltak.

Strax öster om byn, uppe vid landsvägen, ligger byns malm med mycket välbevarad bebyggelse. Till flera av dessa hör små ekonomibyggnader i kalksten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Byn omnämns första gången 1393 ("Biærby"). På 1540-talet fanns här sex skattegårdar (självägande bönder) och tre frälsegårdar (Jon Elofsson/Barkestorpsätten/Hans Kyle)

Källa : Det medeltida Sverige

Ordet bjär står för (mindre) berg, höjd. Ett annat Bjärby finns i Runstens socken och ett ytterligare har funnits i Högby socken..

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb