Björnhovda källa

En källa i den mycket svaga landborgssluttningen strax nordöst om Björnhovda by nedanför väg 136. Källan är belägen i grus/sand och ger upphov till en vattendamm som är ca 30 x 70 m. Omgivningen består av jordbruksmark och beteshagar. Den används idag som vattenställe för betesdjur. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb