Böda kyrka

I den nuvarande kyrkan, som formades 1801-1803, ingår delar av en tornlös försvarskyrka från 1100-talet och tidigt 1200-tal och en nordlig korsarm från ca 1240 med portal (nordportalen). Västtorn och sakristia bygges 1803. 

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb